Påbyggnad fritidshus i Västerås

Arbete med renovering och påbyggnad av sommarhus i Västerås kommun.

Vi har arbetat med att ta fram alternativa skisser och kompletta bygglovsritningar.

Beställare:Privat
Plats:Västerås kommun
Skede:Bygghandlingar
År:2012