Fritidshus i Trosa

Arbete med nybyggnad av strandnära fritidshus i Trosa kommun, som vi anpassas efter platsens topografi.

Vi har arbetat med att ta fram skisser, och kompletta bygglovsritningar, och ansökan om strandskyddsdisens till länsstyrelsen.

Beställare:Privat
Plats:Trosa Kommun
Skede:Skiss
Bygglov
Strandskyddsdispens
År:2013