Tillbyggnad och renovering småhus, Sundsvall

Arbete med tillbyggnad och renovering, planlösningsändring av småhus i Matfors i Sundsvalls kommun.

Vi har arbetat med att ta fram alternativa skisser och kompletta bygglovsritningar.

Beställare:Privat
Plats:Matfors, Sundsvalls Kommun
Skede:Skisser, bygglov
År:2014