top of page
saltsjö-lrs_07.jpg

SALTSJÖBANAN, LIKRIKTARSTATIONER

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

År: 

Trafikförvaltningen, SLL

Nacka kommun

Skiss, Bygglov,

Underlag för projektering

2014-2016

Som ett led i upprustningen av Saltsjöbanan byggs fem stycken nya likriktarstationer som matar banan med ström.

Vi har tagit fram en utformning med valmat tak, i likhet med befintliga historiska stationshus, som bygger vidare och förstärker banans identitet. Utformningen har även präglats av önskemål från förvaltning på klotteravskräckande fasader. Vi har tagit fram skiss, bygglov, illustrationer och underlag till förfrågningsunderlag.

bottom of page