top of page

AHNBORG ARKITEKTER

HÅLLBARA BYGGNADER OCH INFRASKTUKTUR

OM OSS

Ahnborg Arkitekter är ett arkitektföretag med inriktning mot en stor bredd av projekt med allt ifrån kontor, bostäder, brandstationer till kollektivtrafik och resenärsmiljöer. Vi arbetar inom samtliga skeden från första skiss till färdig bygghandling. Våra uppdrag består ofta av utredning, projektering och gestaltning av okonventionella projekt. Vi jobbar gärna med projekt där det ställs krav på hög teknisk förståelse och där den arkitektoniska gestaltningen är avgörande, det kräver att vi både är mycket tekniska, allmänbildade och konstnärliga.

 

Vi har ett pragmatiskt och jordnära förhållningssätt till våra uppdragsgivares och andra samarbetspartners önskemål och synpunkter. Våra idéer går att genomföra och de byggnader och anläggningar som vi jobbar med ska vara hållbara, funktionella och arkitektoniskt varsamt utformade.

 

Ahnborg Arkitekter startades i samband med en ombildning och delning av GRID Arkitektur våren 2018. Företaget drivs av Sven Ahnborg, arkitekt SAR/MSA, som 2011 grundade GRID Arkitektur AB.

 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

I vårt arbete med att skapa miljöer och bidra till samhällets utveckling förstår vi vikten av ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi vill verka för ett samhälle som är hållbart och vi tror att vi kan påverka - främst genom vilka projekt vi väljer och hur vi väljer att arbeta i dem, men även genom de val vi gör i den interna verksamheten.

För oss som företag innebär det att vi behöver ha ett holistiskt perspektiv där vi ser till ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. I vårt samarbete med beställare och konsulter vill vi medvetandegöra miljöfrågor och ta initiativ och uppmuntra till att hållbara lösningar väljs. För att möjliggöra att långsiktigt hållbara och effektiva lösningar väljs krävs förståelse för de ekonomiska strukturer som i praktiken ofta styr projekten och den förståelsen har vi.

Vi vill motsvara våra kunders förväntningar och krav och parallellt arbeta för att göra skillnad där vi kan göra skillnad. Vi överväger noga vilken effekt våra val av material och utformning har på miljöpåverkan och energieffektivitet, samtidigt som vi är kostnadsmedvetna. Vår arkitektur skapas med människan i fokus och med målet att skapa en god mötesplats eller arbetsplats för alla potentiella besökare eller brukare.

Vi är måna om att hålla oss uppdaterade mot omvärlden och löpande utveckla vår kompetens och våra metoder för att skapa hållbar arkitektur och samhällsbyggnad. Vi jobbar efter ett kvalitets- och miljöledningssystem som är kopplat till kraven i SS EN ISO 9001 och SS EN ISO 14001 och vi följer upp och reviderar våra kvalitets- och miljömål årligen

Heja Sundsvall 3_edited_edited.jpg
IMG_4013_edited.jpg
IMG_3995_edited_edited.jpg
DSC_0159_edited.jpg
bottom of page