top of page
ALTERNATIV 1 - Vagnhall OCH SÖDERFASAD.png

ERIKSBERG BRANDSTATION OCH ÖVNINGSFÄLT

Beställare: Räddningstjänsten Mälardalen

Plats: Eriksberg, Hallstahammar kommun

Skede: Förstudie, Programhandling, Systemhandling, Bygglov, 

År: 2021-Pågående

.

bottom of page