top of page
Tuna bild till hemsida 02.jpg

Tuna-Attmars församling

Matfors, Sundsvalls kommun

Underlag för tillståndshandling, bygghandling

2023

TUNA KYRKA, TUNA-ATTMARS FÖRSAMLING

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

 

År:

Tuna kyrka ligger i ett kulturlandskap med en historia som sträcker sig långt tillbaka, även kyrkan har en lång historia med sina rötter i medeltiden. Kyrkan består av ett rektangulärt, enskeppigt långhus, byggt 1776-78, och sekundärt västtorn, tillbyggt 1936/37, med vapenhus i markplan.  

Kyrkorummet var i behov av en anpassning för att funktionellt och arbetsmiljömässigt fungera väl för såväl barn/unga och äldre samt för dem som har en funktionsnedsättning av något slag. Samtidigt som kyrkan gjorts mer användarvänlig har nya tillägg anpassats till den befintliga arkitekturen, väggmålningar och den geometri som finns i kyrkorummet idag, men också gjorts läsbara som ett nytt tillägg i kyrkorummet. 


För att kunna tillgodose verksamhetens behov har de tre bakersta bänkraderna under orgelläktaren demonteras och gett plats åt två nya typer av rum. Dessa rum avskärmas mot koret med glaspartier och skjutbara draperier. På ena sidan mittgången finns nu en brudkammare av fasta glaspartier och utanför danna en avsedd plats för mixerbord. På den andra sidan mittgången har ett flexibelt rum, ”kyrktorg”, av vikbara glaspartier skapats. Vid behov kan de vikbara glaspartierna skjutas in mot väggen och omvandla utrymmet till en del av kyrkorummet. längre bak har en ny WC med förbättrad tillgänglighet fått ersätta den östra trappan. Utöver detta har ett nytt visningsskåp och möjlighet till klädförvaring för omkring 60 kappor lagts till. Delar av brädgolv under läktare har byts ut och ytbehandlas.
 
bottom of page