top of page
Fredriksen Sickla station-7.jpg

TVÄRBANANS FÖRLÄNGNING TILL SICKLA

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

 

År: 

Trafikförvaltningen, SLL

Sickla, Nacka kommun

Underlag till detaljplan, Gestaltning och visualisering, Tillgänglighet

2012-2014

Utformning av ny station och förlängd tvärbanesträckning från Sickla Udde till Sickla station. Sickla station är en bytesstation mellan tvärbanan och saltsjöbanan och framtida tunnelbana.

Spårvägssträckningen går från Sicka udde via Båtbyggargatan, Uddvägen, Längs med Värmdövägen, under Sickla industriväg och med slutligt stationsläge vid Saltsjöbanans station i Sickla.

Vi har varit med från tidig utredning i projektet, tagit fram skisser på olika utformningsförslag tillsammans med beställare, kommun och övriga projektörer. Vi har redovisat tvärbanans sträckning, med anslutning till andra trafikslag som buss, saltsjöbana och framtida tunnelbana. Vi har redovisat anläggningskonstruktioner som tråg och murar, spårväg i grönyta, murar och körytor för bil, buss och cykel. Vi har studerat stationsrummet, skissat på dess utformning och gestaltning med avseende på resenärer, tillgänglighet och trygghet. Vi har tagit fram både illustrativa sektioner och planer, som fotomontage för kommunens samrådsutställning.

Vi har bistått spår- och anläggningsprojektören Ramböll, med gestaltningsidéer, tillgänglighetsutformning och visualiseringar. Vi har tillsammans med Trafikförvaltningens konstansvarige/kundmiljöstrateg och projektledning, gestaltat stationsrummet väggar och handlat upp konstnärlig utsmyckning.

bottom of page