top of page

Ahnborg Arkitekter

Ahnborg Arkitekter

Hållbara byggnader, industri och infrastruktur

Ahnborg Arkitekter är ett arkitektföretag med inriktning mot byggnader, industri och infrastruktur. Våra uppdrag består ofta av utredning, projektering och gestaltning av okonventionella projekt.

Vi har ett pragmatiskt och jordnära förhållningssätt till våra uppdragsgivares och andra samarbetspartners önskemål och synpunkter. Våra idéer går att genomföra och de byggnader och anläggningar som vi jobbar med ska vara hållbara, funktionella och arkitektoniskt varsamt utformade.

Ahnborg Arkitekter startades i samband med en ombildning och delning av GRID Arkitektur våren 2018.


Företaget drivs av Sven Ahnborg, arkitekt SAR/MSA, som 2011 grundade GRID Arkitektur AB.

bottom of page