top of page
IMG_7378.JPG

PRISMA, OMBYGGNAD SERVICEBOENDE

Beställare:

Plats: 

Skede: 

 

År: 

Örnsköldsvik kommun

Örnsköldsvik

Programhandling, Bygglov, Systemhandling, Bygghandling

2022-Pågående

Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1970-talet och har genom åren genomgått flertalet anpassningar och tillägg. Inom projektet har vi arbetat för att återge byggnaden ett mer samlat uttryck samt tillföra värden till den nya verksamheten.
 
Byggnaden har tidigare huserat studentbostäder och för att anpassa planen till den nya verksamheten, Serviceboende, har två tidigare lägenheter slagits ihop till en. I byggnadens mitt finns gemensamma utrymmen och kommunikationsytor. Gångstråken har försetts med glaspartier i ändarna för att skapa utblick när man rör sig i byggnaden. Utifrån det gemensamma inre navet når man lägenheterna som är ca 36 m² stora. Lägenheterna är försedda med stora fönster som anpassats mot den invändiga funktionen, lägenhetens kök har fått ett tvåluftsfönster med bröstning ovan matbordet medan allrummet är försett med ett stort treluftsfönster med något lägre bröstning för utblick när man exempelvis sitter i en lägre möbel.
Genom ombyggnaden ville vi ta fasta på några av byggnadens ursprungliga styrkor samtidigt som byggnaden anpassas till dagens förutsättningar och byggregler. Byggnadens stomme har i största möjliga mån bevarats samtidigt som den uppdaterats för att uppfylla aktuella brand-, tillgänglighets-, energi-, ljud- och ventilationskrav. Fasaden har uppdaterats med nya fönster där vi har återanvänt ursprungliga fönsterhål som tidigare delvis satts igen, vi har även bytt en del av gavelfasaden och lagt till en modern träpanel som en flört till byggnadens ursprungliga 70-talspanel.
bottom of page