top of page
Fordonsgasanläggning Mårtensdal (28) uppljusad.jpg

FORDONSGASANLÄGGNING TILL FREDRIKSDALS BUSSDEPÅ

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

 

År: 

Trafikförvaltningen, SLL

Hammarby Sjöstad, Stockholm Kommun

Skiss, Förfrågningsunderlag, Bygglov, Bygghandling

2014-2017

Nybyggnad av lager och kompressionsbyggnader för fordonsgas. Anläggningen försörjer bussar med gas till ny bussdepå i Hammarby, på uppdrag av Trafikförvaltning, SLL.

Vi har under flera års tid jobbat med en fordonsgasanläggning i Hammarby Sjöstad. Arbetet har bestått i att utforma en byggnad med högt ställda brandkrav i tät stadmiljö. Vi har jobbat med teknisk samordning, myndighetshantering - bygglov, bygghandlingar och förfrågningsunderlag.

bottom of page