top of page
Fordonsgasanläggning Mårtensdal (28)_edited.jpg

FORDONSGASANLÄGGNING TILL FREDRIKSDALS BUSSDEPÅ

Beställare: Trafikförvaltningen, SLL

Plats: Hammarby Sjöstad, Stockholm Kommun

Skede: Skiss, Förfrågningsunderlag, Bygglov, Bygghandling

År: 2014-2017

Nybyggnad av lager och kompressionsbyggnader för fordonsgas. Anläggningen försörjer bussar med gas till ny bussdepå i Hammarby, på uppdrag av Trafikförvaltning, SLL.

Vi har under flera års tid jobbat med en fordonsgasanläggning i Hammarby Sjöstad. Arbetet har bestått i att utforma en byggnad med högt ställda brandkrav i tät stadmiljö. Vi har jobbat med teknisk samordning, myndighetshantering - bygglov, bygghandlingar och förfrågningsunderlag.

bottom of page