top of page
Städhall 2_edit.jpg

UTÖKAD DEPÅKAPACITET HÖGDALEN

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

 

 

År: 

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Högdalen, Stockholms kommun

Utredning, Programhandling, Systemhandling, Bygglov, Förfrågningsunderlag, Bygghandling

2016-2020

Stockholms läns landsting (SLL) ansvarar för tunnelbanans utbyggnad och planerar att bygga ut tunnelbanan med 19 km nya spår och elva nya stationer. Utbyggnaden ställer krav på modernisering av och ökad kapacitet för verkstadsplatser, servicespår och uppställningshallar i Stockholmsregionens depåer.

I egenskap av arkitekt har vi i en konsultgrupp tillsammans med WSP arbetat med förändringsarbetet av Högdalsdepån. Arbetet omfattade ny- och ombyggnad av en rad byggnader för att kunna hantera tåg av den nya fordonstypen C30. Projektet innehöll även projektering av ett antal större teknikbyggnader för el och sprinkler.

 

Två nya verkstadsplatser med takarbetsplattform och undergolvslyftare har tagits fram för C30 tåg. De nya verkstadsplatserna placeras i en utbyggnad av befintlig verkstadsbyggnad. Vid dessa verkstadsplatser ska dagligt, planerat samt oplanerat underhåll kunna utföras. 

Befintlig genomfartstvätt ersätts av en nybyggd fullängdshall där hela tåg på 140 m kan tvättas med stängda dörrar. Tvätt av tunnelbanetåg görs huvudsakligen nattetid eftersom tågen är i trafik under dagtid. Ett tåg ska tvättas minst var tredje dag och det medför att en tredjedel av Högdalsdepåns tågflotta behöver tvättas varje natt. Detta ställer krav på att tvätthallen utformas så att tvättider på under 20 minuter kan uppfyllas. Det är även av stor vikt att tvätthallen placeras på ett logistiskt lämpligt ställe, idealt mellan den hall där tågen städas och uppställningshallen. 

Befintlig saneringshall rivs och ersätts av en nybyggd saneringshall anpassad för ett fordon av typen C30 eller C20. Saneringshallen utformas med arbetsgrav med god rumshöjd för boggierengöring. I saneringshallen genomförs oplanerad sanering av tåg och ett tåg som saneras kan stanna i saneringshallen i flera dagar. Det gör att saneringshallen, rent logistiskt, kan placeras mer fritt på depåområdet.

Befintlig uppställningshall har utrustats med totalt åtta nya uppställningsplatser genom en utbyggnad och en tillbyggnad. I uppställningshallen parkeras tåg när de inte längre är i trafik. Från uppställningsplatsen kan rangerare köra tåget till städhall, tvätthall eller annan underhållsbyggnad som tåget behöver besöka innan det går ut i trafik igen nästa dag. 

En nybyggd städ- och uppställningshall erbjuder utökad städkapacitet för upp till fyra fullängdståg. Antalet städplatser kan regleras efter behov och övriga platser görs till uppställningsplatser. Alla tåg som ska ut i trafik ska vara nystädade, det innebär att hela fordonsflottan behöver städas varje natt. Ett tåg städas på ungefär 10 minuter. Städ- och uppställningshallen är, till skillnad från övriga uppställningshallar, en permanent arbetsplats vilket ställer högre krav med avseende på arbetsmiljö.

I arbetet med Högdalsdepån med sina många och varierade delprojekt mötte vi som arkitekter en stor bredd av utmaningar vilket vi uppskattar. I nybyggnadsprojekt kan vi vara mer fria att skapa optimerade arbetsplatser redan från början med välplanerade flöden och goda ljusinsläpp. I ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt får vi anpassa oss till den nuvarande anläggningen men där ser vi istället en chans att gå till djupet med hur vi kan förbättra den befintliga verksamheten. Andra gånger är utmaningen att skapa en optimerad arbetssituation på en plats där utrymmet är begränsat.

Miljöbyggnad
Byggnaderna i projektet har projekterats för att uppnå kriterier för Miljöbyggnad. I projektet tillämpade vi ett hållbarhetsmedvetet och resurseffektivt arbetssätt. Vi studerade ekonomiska faktorer genom att återkommande ta fram en kalkyl för total projektkostnad och en LCC-analys (life-cycle-costing) av vad projektet kostar över tid. Våra val av byggnadsutformning, material, tillverkningsmetoder och produkter är gjorda med tydlig hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan. Hållbarhetscertifieringsverktyget CEEQUAL används genomgående i projektet och alla delprojekt utformas mot nivån Very Good eller högre.

När de tekniska förutsättningarna tillåtit det har vi projekterat byggnader med trästomme istället för stål eller betong. Bland de byggnader som har trästomme finns en 300 meter lång uppställningshall.

bottom of page