top of page
Verkstad_edited.jpg

RISSNE TUNNELBANEDEPÅ

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

 

År: 

Trafikförvaltningen, SLL

Rissnedepån, Sundbyberg

Förfrågningsunderlag, Bygglov, Bygghandling

2020-Pågående

Rissnedepån togs i bruk 1975 och tursätter idag 17 tåg. Underhåll, uppställning och skötsel av tunnelbanefordon av typen CX och C20 finns idag. I samband med utbyggnad av tunnelbanenätet och införandet av nya fordonstypen C30 kommer om- och nybyggnader göras inom Rissnedepån för att ge en depåkapacitet uppdaterad mot 2030 års behov.

Vårt arbete med Rissnedepån är pågående och sker i samarbete med Tyréns AB. Vi har rollen som ansvarig arkitekt och blockledare för husprojekteringen. I arbetet ingår projektering av en ny verkstad med två arbetsplatser med undergolvslyftare. En av arbetsplatserna utformas för C30-fordon och utrustas med takarbetsplattform, den andra arbetsplatsen utformas för C20-fordon och utförs utan takarbetsplattform. Båda arbetsplatserna ska i framtiden kunna anpassas till C30-arbetsplatser. I samband med utbyggnaden upprustas personalutrymmen i befintlig verkstadsbyggnad. Nya ytskikt projekteras för en stor mängd rum.

Projektet innehåller även en ny tvätt- och saneringshall. Saneringshallen anpassas för att kunna hantera ett fordon av typen C20 eller C30 och tvätthallen anpassas för att kunna hantera fullängdståg av typen C20 och C30.

I Rissnedepån finns idag uppställningsplatser för 17 tåg under mark. Genom ombyggnad av mark och avstigningsplattformar i befintliga tunnlar skapas fem nya uppställningsplatser. På depåområdet ingår också projektering av en ny sprinklertank.

bottom of page