top of page
Vägg från Tidövägen mallfil mottagningshall justerad med gräs.jpg

Celsa Recycling

Västerås

Skiss, Koncept, Gestaltning, Programhandling, Bygglov

2022-2023

CELSA RECYCLING, VÄSTERÅS

Beställare: 

Plats: 

Skede: 

 

År:

Projektet innefattar programhandling och bygglov för en ny, storskalig återvinningsanläggning för metall och järn i Västra hamnen i Västerås för en privat beställare. Den nya anläggningen ska genomsyras av hållbarhetsfokus med visionen att vara ”framtidens gröna återvinningsanläggning”.

Återvinningsanläggningen kommer vara öppen för både allmänheten och beställarens interna verksamhet. På anläggningen ryms kontorsbyggnad, verkstad samt ett antal byggnader och ytor för sortering och hantering av metall. Projektet är storskaligt och innehåller flertalet byggnader med stora, öppna rum och ytor och med stor spännvidd.

Anläggningen har ett exponerat läge utmed Tidövägen vilket ställer krav på en medveten industriarkitektonisk gestaltning med ett välordnat och tilltalande helhetsintryck gentemot besökare och förbipasserande.

Anläggningen nyttjas av en stor mängd fordon av olika slag, med varierande behov. Fordonens körbanor och funktionsbehov på anläggningen styr mycket av utformandet. Logiska flöden och god funktion för både besökare och personal har åstadkommits genom noggrant skiss- och utvärderingsarbete. 
Projektet innebär för oss som arkitekter ett intressant samspel mellan byggnader, fordon och människor.

 
bottom of page